Referencie

Modernizácia trate ŽSR Púchov – Považská Teplá

Úsek železničnej trate Púchov – Považská teplá v dĺžke 15,9 km (pred modernizáciou 18,7 km) je súčasťou úpravy trate Bratislava-Žilina na rýchlosť 160 km/h. Stavba bola rozdelená na štyri ucelené časti: UČS 44 Púchov-Považská bystrica, UČS 45 Žst. Považská Bystrica, UČS 46 Považská Bystrica – Považská Teplá, UČS 47 Žst. Považská Teplá. Stavba obsahuje 212 stavebných objektov a 104 prevádzkových súborov. Gedoetické práce vykonávala spoločnosť TERRAcontrol pre objekty v rámci UČS 44 a 47, ktoré realizovala firma Doprastav. Ide najmä o násypy, objekty v železničnom spodku, oporné a zárubné múry, terénne úpravy, mostné objekty atď. V rámci týchto objektov sa jedná o komplexné dodávateľské geodetické práce od vytyčovacích prác až po dokumentáciu skutočného stavu objektov.