Inžinierska geodézia

Predrealizačné zameranie, Výkon hlavného geodeta zhotoviteľa

  • Predrealizačné zameranie
  • Výkon hlavného geodeta zhotoviteľa
  • Výkon úsekových geodetov zhotoviteľa
  • Vytyčovacie práce (vytýčenie priestorovej polohy stavebných objektov, podrobné vytýčenie stavebných objektov)
  • Budovanie vytyčovacích sietí
  • Zabezpečenie geodetických činností na stavbách veľkého rozsahu
  • Vyhotovenie projektov dlhodobých meraní počas výstavby a meranie deformácií stavebných objektov
  • Tvorba dokumentácie skutočnej realizácie stavby
  • Vyhotovenie základnej mapy diaľnice