Kontakt

Vyplnte toto políčko
Vyplnte toto políčko
Vyplnte toto políčko
Vyplnte toto políčko
Chyba vloženia súboru: - Súbor je veľký (MB) max. {{f.$errorParam}}
Pracujem...
Pracujem...

Spoločnosť TERRAcontrol, s.r.o. je modernou firmou , ktorá je schopná ponúknuť geodetické a kartografické práce akéhokoľvek druhu. Pridanou hodnotou firmy sú skúsenosti našich geodetov získané počas pôsobenia v spoločnosti Doprastav, a.s., kde sa podieľali na výstavbe rýchlostných ciest, diaľničných úsekov, železníc, tunelov, mostov, pozemných stavieb a iných významných stavebných projektov.

Drieňová 27, 821 01 Bratislava

IČO: 51 201 097
DIČ: 212063551
IČ DPH: SK7120000206

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., Bratislava
IBAN: SK59 1100 0000 0029 4005 4892
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
Oddiel: Sro, Vložka č. 124187/B