O spoločnosti

O spoločnosti

Inžinierska geodézia tak ako ju nepoznáte...

Spoločnosť TERRAcontrol, s.r.o. je modernou firmou , ktorá je schopná ponúknuť geodetické a kartografické práce akéhokoľvek druhu. Pridanou hodnotou firmy sú skúsenosti našich geodetov získané počas pôsobenia v spoločnosti Doprastav, a.s., kde sa podieľali na výstavbe rýchlostných ciest, diaľničných úsekov, železníc, tunelov, mostov, pozemných stavieb a iných významných stavebných projektov. Spoločnosť TERRAcontrol, s.r.o. má celoslovenskú pôsobnosť a v neposlednom rade treba spomenúť aj vykonávanie geodetických činností v zahraničí, pri ktorých naši geodeti nadobudli ďalšie potrebné znalosti a odborný potenciál. Spoločnosť TERRAcontrol, s.r.o. je vybavená najmodernejšou meracou a výpočtovou technikou (systémy GPS/GNSS, presné geodetické totálne stanice, presné nivelačné prístroje, veľkoformátové plotre, najaktuálnejšie počítačové a softvérové vybavenie. Tím TERRAcontrol, s. r. o. tvorí kolektív zamestnancov s vysokoškolským a stredoškolským vzdelaním s dlhoročnou praxou v oblasti geodézie a kartografie. Spoločnosť disponuje zamestnancami, ktorí sú členmi komory geodetov a kartografov.