TERRAcontrol, s.r.o.

Spoločnosť TERRAcontrol, s.r.o. bola založená v roku 2018 a je dcérskou spoločnosťou významnej stavebnej spoločnosti Doprastav, a.s. Spoločnosť sa zameriava na poskytovanie komplexných služieb v odbore geodézia a kartografia so zameraním sa predovšetkým na úlohy inžinierskej geodézie.
Spoločnosť TERRAcontrol, s.r.o. je modernou firmou , ktorá je schopná ponúknuť geodetické a kartografické práce akéhokoľvek druhu. Pridanou hodnotou firmy sú skúsenosti našich geodetov získané počas pôsobenia v spoločnosti Doprastav, a.s., kde sa podieľali na výstavbe rýchlostných ciest, diaľničných úsekov, železníc, tunelov, mostov, pozemných stavieb a iných významných stavebných projektov. Spoločnosť TERRAcontrol, s.r.o. má celoslovenskú pôsobnosť a v neposlednom rade treba spomenúť aj vykonávanie geodetických činností v zahraničí, pri ktorých naši geodeti nadobudli ďalšie potrebné znalosti a odborný potenciál. Spoločnosť TERRAcontrol, s.r.o. je vybavená najmodernejšou meracou a výpočtovou technikou (systémy GPS/GNSS, presné geodetické totálne stanice, presné nivelačné prístroje, veľkoformátové plotre, najaktuálnejšie počítačové a softvérové vybavenie. Tím TERRAcontrol, s. r. o. tvorí kolektív zamestnancov s vysokoškolským a stredoškolským vzdelaním s dlhoročnou praxou v oblasti geodézie a kartografie. Spoločnosť disponuje zamestnancami, ktorí sú členmi komory geodetov a kartografov.

Služby

Inžinierska geodézia
 • Predrealizačné zameranie
 • Výkon hlavného geodeta zhotoviteľa
 • Výkon úsekových geodetov zhotoviteľa
 • Vytyčovacie práce (vytýčenie priestorovej polohy stavebných objektov, podrobné vytýčenie stavebných objektov)
 • Budovanie vytyčovacích sietí
 • Zabezpečenie geodetických činností na stavbách veľkého rozsahu
 • Vyhotovenie projektov dlhodobých meraní počas výstavby a meranie deformácií stavebných objektov
 • Tvorba dokumentácie skutočnej realizácie stavby
 • Vyhotovenie základnej mapy diaľnice
Kataster nehnuteľnosti
 • Zhotovenie geometrických plánov
 • Vytyčovanie hraníc pozemkov
 • Identifikácia parciel
Referencie

CESTY SÚČASNOSŤ Príprava cestnej infraštruktúry pre Strategický park Nitra
Brezno - rekonštrukcia ciest 2018
Čierny Balog ČOV rekonštrukcia štátnej cesty a miestnych komunikácií
ČOV-Čata, Pohronský Ruskov, Hronovce, rekonštrukcia miestnych komunikácií
Č0V Bojná, rekonštrukcia štátnej cesty a miestnych komunikácií
2017 - 2010 I/68 Prešov odb. Škultétyho ZVL, II. Fáza
R2 Pstruša – Kriváň
I/72 Zbojská, sedlo – Tisovec, Čertova dolina
R1 Žarnovica Šášovské Podhradie, II. Etapa
I/59 Dolný Kubín-hranica okresu
Kremnica - Krahule - Kremnické Bane rekonštrukcia cesty II.
VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s.
VW SO 11 Komunikácie a spevnené plochy
ČOV - Moravské Lieskové / rekonštrukcia štátnej cesty a miestnych komunikácií /
ČOV - Sever / rekonštrukcia štátnej cesty a miestnych komunikácií Malé Uherce
Dudince - kúpeľný areál cesta hotel Rubín
Zvolen mesto, rekonštrukcia miestnych komunikácií obstarávateľ MÚ Zvolen
Lesné cesty pre Štátne lesy Slovenskej republiky
Lesná cesta Perinská – Snohy
Lesná cesta Richtárovo – Mláky
Lesná cesta Sv. Ján – Kramniská
Zvolen Tulská ulica rekonštrukcia - obstarávateľ MÚ Zvolen
Neuman-Aluminium, Žarnovica
Nemak Slovakia - Žiar nad Hronom
PHOENIX Zvolen
Levice - Modernizácia ciest region Levice 3. etapa
Košeca - miestna komunikácia - Železničná ulica - prestavba
SLOVALKO Žiar nad Hronom
2009 - 2000 Multifunkčná motoristická trať, Orechová Potôň
R1 Rudno nad Hronom – Žarnovica
R1 Hronský Beňadik - Nová Baňa
R1 Nová Baňa - Rudno nad Hronom
R1 Nová Baňa – obchvat
R1 Hronský Beňadik - Nová Baňa - Predĺženie /smer Čaradice/
IBV Salaš - Medové Lúky - Nová Dubnica 2018
1/18 Strečno - Dubná skala
DIAĽNICE SÚČASNOSŤ Diaľnica D1 Prešov západ Prešov juh
Diaľnica D1 Hričovské Podhradie Lietavská Lúčka
2017 - 2010 Diaľnica D3 Svrčinovec - Skalité, 1/2 profil
D1 Fričovce – Svinia
Diaľnica D1 Jablonov - Studenec, II. etapa ľavý jazdný pruh
Diaľnica D2, Križovatka Stupava – juh
Diaľnica D1 Jablonov - Studenec
D1 Ivachnová – Važec - zvýšenie bezpečnosti
2009 - 2000 Úprava stredného deliaceho pásu, D1 úsek Senec – Trnava
Diaľnica D1 Sverepec - Vrtižer, 1. úsek diaľnica D1
D1 Mengusovce - Jánovce, úsek km 8,000 - 14,230
D3 Hričovské Podhradie - Žilina (Strážov)
D1 Važec – Mengusovce
D1 Bratislava Viedenská cesta - Prístavný most
Diaľničný privádzač Žilina - ľavobrežná, I. etapa, 2. stavba Most 
D61 Mierová – Senecká
Diaľničný privádzač Púchov
Diaľničný privádzač Trenčín
D1 Nemšová – Ladce
D2/D61 Bratislava (Viedenská cesta) - štátna hranica SR/MR, SR/A, II.b
D1 Horná Streda - Nové Mesto nad Váhom
D1 Nové Mesto nad Váhom - Chocholná
MOSTY 2017-2010 Most APOLLO
MOST NA CESTE III/05087 ev.05087-3 Zvolen
I/11 Povina - most 228, rekonštrukcia hornej stavby mosta
POZEMNÉ STAVBY SÚČASNOSŤ ICE Aréna Zvolen
2017 - 2010 Rekonštrukcia bývalých kasární - Kulturpark Košice
Sungwoo Hitech - výrobný komplex Žilina
Administratívno-servisná prevádzka Phoenix - Zeppelin
2009 - 2000 Veľkobchodné stredisko JUST PLAY, Bratislava
Mobis Europe RDC Project, Žilina
Logistické a skladové centrum SONY NILE, Nitra
Rozšírenie výrobnej haly Continental Teves, Zvolen
Výrobná hala Samsung Electronics, Voderady
Haly KT Kronošpán vo Zvolene
VÝUČBOVÉ PRIESTORY, ČASŤ A, PAVILÓN AB, Veľký diel Žilina
MESTSKÉ VILY, Kaplinská ulica, Bratislava
Športovo-penziónový dom Platan, Bratislava
Hypermarket TESCO Lamač
Predajňa potravín LIDL Ružomberok
Hypermarket TESCO Šaľa – Veča
VÝUČBOVÉ PRIESTORY, ČASŤ A, PAVILÓN AA, Veľký diel Žilina
Sklad hotových výrobkov Matador
Hypermarket TESCO Prievidza
Stavba sladovne v objekte pivovaru Zlatý Bažant v Hurbanove
Hypermarket TESCO Žilina
Viacúčelový objekt Košická
ZAHRANIČIE 2017-2010 Výstavba diaľnice A4 – Rzeszow - Jaroslaw, Lancut (POĽSKO)
ŽELEZNICE SÚČASNOSŤ ŽSR, Modernizácia trate Púchov - Žilina, pre rýchlosť do 160 km/h
INÉ 2017 - 2010 Cyklotrasa - Dobudovanie dopravnej infraštruktúry Horné Srnie / Brumov - Bylnice
Vodná elektráreň Šálková
Cyklistická komunikácia Martin Sever - Martin Košúty
Zvýšenie kvality a bezpečnosti centrálnej zóny v obci Dolný Hričov
Kruhová križovatka na ceste II/2017 Púchov
2009 - 2000 Versus Bratislava (osadenie ofsetovej tlačiarne)
Senec – IBV MLYNSKÝ KLIN
Voderady HANSOL- vnútroareálová infraštruktúra
Nitra – City park
Nitra – Klokočina
Poprad SKALA
Bratislava - Eurovea
BA – cyklomost Devínska Nová Ves - Schlosshof
Malá vodná elektáreň Šalková
Drietoma - kanalizácia
Šajdíkové Humence – infrašruktúra
Bratislava Jarovce – Jantár, infraštruktúra
Bratislava – Lamačská brána, infraštruktúra
Galanta obchvat
D1 Senec – Blatné, križovatka Blatné
ČOV Sever – Topolčany, Bánovce, Partizánske
D1 Nová Polhora - privádzač
Bratislava, letisko M.R.Štefánika
Švajčiarsko - Lipersvill
Brazília - Sao Paulo
Prieskumná štôlňa na D1 Dubná Skala - Višňové
Letisko Sliač - modernizácia vzletovj dráhy
Kameňolomy a zemníky vo vlastníctve DOPRASTAV a prenajaté
Kameňolom: Horné Pršany, Izomat Nová Baňa, Žarnovica Ryolit
Zemníky: Beckov 1, Bodovka 1, Lúka nad Váhom, Nemšová 1,2,3 , Luftovo


Kontaktný formulárOdoslaním formulára súhlasíte so spracovaním osobných údajov.
Zásady spracúvania osobných údajov


Adresa


TERRAcontrol, s.r.o.
Drieňová 27
821 01 Bratislava

Riaditeľ


Ing.Richard Szabó
Telefón:
+421 908 937 434
E-mail:
richard.szabo@terracontrol.sk