Služby

Inžinierska geodézia

Inžinierska geodézia

Predrealizačné zameranie, Výkon hlavného geodeta zhotoviteľa

Kataster nehnuteľností

Kataster nehnuteľností

Vyhotovenie geodetických prác v rámci katastra nehnuteľností