Referencie

Rekonštrukcia cesty I/72 Zbojské sedlo – Tisovec, Čertova dolina
  • Rok realizacie:2013 – 2015

Cesta I/72 Zbojské sedlo – Tisovec, Čertova dolina prechádza horským sedlom Zbojská, zasahuje do národného parku Muránska planina, trasa je vedená v horskom území so sklonmi svahov nad 20 % a je prispôsobená členitosti terénu. Úprava cesty v dĺžke 4,2 km bola rozdelená na tri úseky, pričom druhý, najzložitejší, prechádza novovybudovanými zárezmi do horského masívu Remetisko. Nová trasa na viacerých miestach mimoúrovňovo križuje súbežnú železničnú trať, čo ešte zvyšuje náročnosť stavby. Pri realizácii geodetických prác bolo potrebné sa zaobísť bez technológie RTK GNSS, pretože zložité terénne podmienky výrazne obmedzili využiteľnosť tejto technológie. Z tohto dôvodu sa musela vytyčovacia sieť pre stavbu budovať klasickou metódou, pomocou polygónových ťahov. Takisto takmer všetky geodetické práce sa realizovali terestrickými metódami, čo výrazne zvyšovalo náročnosť jednotlivých výkonov. V rámci stavby boli vykonané práce na 70 objektoch, išlo hlavne o oporné múry, mosty, kanalizácia, priepusty, zárezy atď.