Referencie

AS Mlynské Nivy

Rekonštrukcia inžinierskych sietí a komunikácií

V roku 2018 začala rekonštrukcia komunikácií v okolí novovznikajúcej autobusovej stanice v Bratislave. Tomuto kroku predchádzalo vybudovanie dočasnej autobusovej stanice. Samotná rekonštrukcia ulice Mlynské Nivy spočíva v komplexnej výmene vozovkovej konštrukcie vrátane výmen podložia a dažďovej kanalizácie. Zároveň sa vykonali preložky a obnovy všetkých inžinierskych sietí v danej lokalite. Celková dĺžka rekonštrukcie je 500 m, pričom šírka vozovky sa pohybuje okolo 30 m. Súčasťou je aj podzemná kruhová križovatka. Naša firma realizovala geodetické práce pri obnove vozovky. Išlo o vytyčovacie práce, kontrolné merania, lankodráhy, podklady pre fakturácie, porealizačné zamerania objektov. V prvej fáze sa ukončila obnova križovatky s Karadžičovou ulicou a Svätoplukova ulica. Špecifikum tejto stavby je mimoriadna rozkúskovanosť prác, pričom celá ulica sa postupne skladá z viacerých smerov po jednotlivých častiach. Ukončenie prác je plánované na jeseň 2020.