Referencie

Cesta I/68 Plavnica, preložka cesty

Cesta I/68 Plavnica, preložka cesty

  • Rok realizacie:2020 - 2023

Účelom navrhovanej preložky cesty I/68 je zabezpečiť odstránenie problematického úseku cesty a situovať preložku cesty mimo zastavaného územia obce Plavnica. TERRAcontrol, s.r.o. pôsobí na projekte Preložka cesty I/68 Plavnica ako geodet zhotoviteľa pre spoločnosť Doprastav, a.s. (objekty: 100-00 cestné teleso, 101-00 križovatka Ľubovnianske kúpele, 130-00 Prístupové cesty, 230-00 Úprava rieky Poprad, 231-00 Úprava potoka Ľubovnianka),  Cestné stavby Liptovský Mikuláš, spol. s r.o. (201-00 Most cez potok Ľubovnianka, 203-00) a PORR, s.r.o. (202-00 Most cez rieku Poprad). Geodetické práce pozostávajú z tvorby vytyčovacej siete, vytyčovacích prác pri výstavbe daných objektov, vyhotovenia fakturačných protokolov a následnej  tvorby porealizačnej dokumentácie. Stavba bola úspešne dokončená v júni 2023.