Referencie

Cyklomost Slobody – DNV-Schlosshof
  • Rok realizacie:2011 - 2012

Známy cyklomost sa nachádza medzi Devínskou Novou Vsou a rakúskym Schlosshofom. Preklenuje rieku Moravu a skladá sa z troch častí – inundačný most cez záplavové územie na slovenskej strane, inundačný most na rakúskej strane a hlavný mostný objekt cez tok rieky s dĺžkou 180 m. Ide o oceľový most, pričom mostovka je zavesená na štyroch pilieroch. Celková dĺžka premostenia je 530 m. Na slovenskej strane sa realizoval aj zemný náasyp a príjazdová komunikácia. Zabezpečovali sme geodetické práce pri výstavbe spodnej stavby mostu, ďalej kontrolné merania náklonov pilierov, určenie priestorovej vzdialenosti kotviacich prvkov, zameranie podplavného profilu rieky a gabaritu mosta, či geodetické zabezpečenie zaťažovacej skúšky mosta. Spracovali sme aj porealizačnú dokumentáciu mosta a ďalšie podklady súvisiace s odovzdaním stavby.