Referencie

Diaľnica D1 Říkovice – Přerov, objekt SO 209 (ČR)

Diaľnica D1 Říkovice – Přerov, objekt SO 209 (ČR)

  • Rok realizacie:2023 - 2024

V rámci stavby diaľnice D1 Říkovice – Přerov sa nachádza 9 mostných objktov. Jeden z nich SO 209 Estakáda v km 82,973 cez Bečvu a železničnú trať Olomouc – Přerov je spriahnutý oceľovo-betónový, trámový, 20 poľový most s premenlivou dĺžkou polí. Celková dĺžka mostu je 941 metrov. Zhotoviteľom spodnej stavby aj spriahnutej železobetónovej dosky nosnej konštrukcie je Doprastav a.s.

Spoločnosť TERRAcontrol, s.r.o. zabezpečuje dodávateľské geodetické práce práve pri výstavbe tohto mosta. V súčasnej dobe ja spodná stavba z väčšej časti zrealizovaná a práce pokračujú na nosnej konštrukcii, ktorú nesú oceľové nosníky s dĺžkou až 43 m.