Referencie

Diaľnica D1, úsek Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka

Diaľnica D1, úsek Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka

  • Rok realizacie:2014 - 2020

Na stavbe D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka (očasné prepojenie v križovatke Lietavská Lúčka,  tunely Žilina a Ovčiarsko) pôsobí TERRAcontrol  ako geodet dodávateľa pre Doprastav, a.s. ,závod Žilina. Zároveň spoločnosť zastupuje funkciu hlavného geodeta stavby pre zhotoviteľa Združenie Ovčiarsko (Doprastav - Strabag  - Váhostav –sk – Metrostav). V poslednom roku geodetické práce pozostávali z vytyčovacích prác na tuneloch a predportálových plochách a tvorbe kontrolných a fakturačných protokolov. V súčasností  je hlavnou náplňou geodetických prác vyhotovovanie  porealizačnej dokumentácie k preberacím konaniam stavebných objektov a ku kolaudácií stavby, vyhotovovaní porealizačných geometrických plánov stavebných objektov,  meranie a spracovanie nultých etáp merania vodorovných a zvislých posunov  gabiónových múrov na portáloch tunela Ovčiarsko a tunela Žilina.