Referencie

Diaľnica D3, úsek Hodějovice – Třebonín (ČR)

Diaľnica D3, úsek Hodějovice – Třebonín (ČR)

  • Rok realizacie:2019 - 2024

Na stavbe D3 0310/II Hodějovice – Třebonín firma TERRAcontrol, s.r.o. zabezpečuje všetky geodetické práce podľa požiadaviek zhotoviteľa Sdružení firem Salini Impregilo S.p.A. a Doprastav, a. s.. Stavba zahrňuje predovšetkým hlavný úsek štvorprúdovej, smerove rozdelenej diaľnice D3 o dĺžke 12,536 km, rozdelenej na 139 objektov. Tri diaľničné mimoúrovňové križovatky, 21 diaľničných a cestných mostov, niekoľkých preložiek ciest I., II. a III. triedy a preložku železničných tratí (České Velenice – Plzeň) s dvomi železničnými mostami. Plocha vozoviek na hlavnej trase a mostoch je viac ako 352 000 m². Geodetické práce pozostávajú z vytyčovacích prác, kontrolných meraní, fakturačných meraní a tvorby dokumentácie skutočného realizovania stavebných objektov.

V roku 2024 je už väčšina objektov vo finálnom stave. Prebiehajú pokládky obrusných vrstiev a dokončovacie práce na mostných objektoch. Ťažisko našich prác ja aktuálne najmä vo vyhotovovaní porealizačnej geodetickej dokumentácie