Referencie

Galanta - obchvat, mostné objekty 201, 203, 205

mostné objekty 201, 203, 205

  • Rok realizacie:2013 - 2015

V rámci výstavby obchvatu mesta Galanta sme zabezpečovali geodetické práce pri výstavbe mostných objektov na trase obchvatu. Išlo o tri mosty – SO201 – 240 m dlhý nosníkový most nad dvomi komunikáciami a železnicou, SO203 – 100 m dlhý nosníkový most cez potok Šárd a SO205, ktorý pozostával z dvoch častí: hlavný priamy nosníkový most nad železnicou a oblúková monolitická časť, ktorá tvorí príjazdovú estakádu na hlavnú trasu obchvatu.  Nami realizované geodetické práce pozostávali z vytyčovacích prác pre spodnú aj hornú stavbu, kontrolných meraní, fakturačných meraní a tvorby dokumentácie skutočného realizovania stavebných objektov.