Referencie

Bratislava Lamačská Brána – Bory

Bratislava Lamačská Brána – Bory

  • Rok realizacie:2011 - 2018

Lamačská Brána je označenie stavby, ktorá zastrešuje infraštruktúru pre novú lokalitu Bory, ktorá vzniká v severozápadnej časti Bratislavy. V období 2011-2018 sme zabezpečovali komplexné geodetické práce pri výstavbe cestnej siete a súvisiacej infraštruktúry. Ide najmä o kanalizácie, vodovody, retenčné nádrže, úpravy potokov, rôzne terénne úpravy. Komplexnou úpravou prešla aj cesta II/505, ktorej profil bol rozšírený na štyri pruhy a pribudlo na nej viacero okružných križovatiek, vrátane dvoch vysokokapacitných turbookružných, ktoré riešia napojenie na diaľnicu D2. Ďalej sme plnili aj úlohu geodeta projektanta, v rámci ktorej bolo potrebné neustále aktualizovať podklady pre ďalšie projektovanie a podklady pre prichádzajúcich investorov. Ďalšom úlohou bolo udržiavať a obnovovať a dopĺňať vytyčovaciu sieť v danej lokalite s rozlohou niekoľkých štvorcových km. Podieľali sme sa aj na výstavbe obchodného centra BoryMall a na ďalších projektoch v danej lokalite.