Referencie

Letisko Bratislava

rekonštrukcie dráh a plôch

  • Rok realizacie:2016 - 2020

Od roku 2016 zabezpečujeme každý rok geodetické práce pri opravách letiskových dráh a plôch na letisku v Bratislave. Práce sa vykonávajú dva krát  roku – na jar a jeseň. Rekonštrukcie sa týkali výmeny CB krytu rôznych úsekov vzletových a pristávacích dráh, výmeny kompletnej konštrukcie dráhy odstavných a rolovacích plôch. Geodetické práce obsahujú hlavne výškové vytyčovania a merania jednotlivých vrstiev, ich kontrolné merania a vyhodnotenia, vytýčenie dráhových svetiel, tvorbu podkladov pre fakturácie a odovzdanie jednotlivých častí. Meračské práce vychádzajú zo základnej vytyčovacej siete letiska a vyžadujú zvýšenú výškovú presnosť jednotlivých výkonov. Spolu bolo opravených okolo 50000 m2 povrchov. Na rok 2020 je v pláne oprava križovania vzletových a pristávacích dráh, pri ktorej bude celé letisko mimo prevádzky.