Referencie

Rýchlostná cesta R1 Banská Bystrica – Slovenská Ľupča, I.etapa

Rýchlostná cesta R1 Banská Bystrica – Slovenská Ľupča, I.etapa

  • Rok realizacie:2024 - 2027

V rámci pripravovanej stavby sa vybuduje rýchlostná cesta R1 v plnom profile v dĺžke viac ako 3 kilometre. Jej trasa sa na začiatku úseku zo západnej strany plynule prepojí s predchádzajúcou časťou cesty R1 Banská Bystrica – severný obchvat a ukončí v novovybudovanej mimoúrovňovej križovatke Šalková. V rámci úseku po Slovenskú Ľupču sa zrealizujú v prvej etape 124 stavebných objektov vrátane vybudovania novej paralelnej cesty prvej triedy.

Na rýchlostnej ceste R1 bude päť nových mostov, štyri geotechnické konštrukcie a jedna mimoúrovňová križovatka, odvodňovacie a bezpečnostné zariadenia či protioslnivé ochranné steny.

Spoločnosť TERRAcontrol, s.r.o. vykonáva prípravné práce pre zhotoviteľa, konzorcium Doprastav, a.s. – Metrostav, a.s. Aktuálne prebieha rekognoskácia vytyčovacej siete stavby a chystá sa jej aktualizácia.