Referencie

Senec Juh Čierna voda

Senec Juh Čierna voda

  • Rok realizacie:2021 - 2023

Spoločnosť TERRAcontrol zabezpečuje komplexné geodetické práce pri príprave novej obytnej zóny pri meste Senec. Zastrešuje tu funkciu geodeta investora aj geodeta zhotoviteľa. Okrem prípravy územia a komunikácií je náplňou aj činnosť pri realizácii všetkých inžinierskych sietí a rekreačnej vodnej plochy, ktorou je tento projekt špecifický a výnimočný. Zóna sa rozprestieta na ploche približne 40 hektárov a v súčasnej dobre spracovávame porealizačné zamerania jednotlivých objektov. Vo výstavbe je stále vodná plocha, ktorá zahŕňa aj mostný objekt pre peších