Referencie

Sunpark Galvaniho Bratislava

Sunpark Galvaniho Bratislava

  • Rok realizacie:2019 - 2020

Názov Sunpark nesie súbor bytových domov na Galvaniho ulici v Bratislave. Prvý objekt bol zrealizovaný už pred dlhším časom. V roku 2019, po zmene investora, stavba pokračovala druhým objektom, na rok 2020 je naplánovaný tretí. V rámci druhého objektu sme nadväzovali na už vyhotovený suterén, čiže bolo potrebné pokračovať v rozostavanej stavbe a navyše bez vytyčovacej siete. Geodetické práce pozostávali z vytvorenia novej vytyčovacej siete, ktorá zohľadňuje skôr vyhotovené časti stavby, z vytyčovacích prác na jednotlivých podlažiach a z ďalších úloh, ktoré si vyžadovala výstavba. V roku 2020 stavba pokračuje tretím objektom, ktorý zabezpečujeme už od základov.