Referencie

Trnava Prúdy

Trnava Prúdy

  • Rok realizacie:2021 - 2023

Od roku 2021 zabezpečujeme v Trnave geodetické práce pri budovaní cestnej infraštruktúry v rámci novej obytnej zóny Prúdy. Jedná sa o nové miestne obslužné komunikácie v dĺžke cca 1,5 km a rekonštrukcie existujúcich komunikácií Bernolákova, Sladovnícka, Spartakovská. Podielame sa aj na geodetických prácach pri príprave územia a prácach pre investora. V roku 2022 už boli odovzdané do prevádzky rekonštruované objekty a v roku 2023 bude 1.etapa novej zóny ukončená.