Referencie

Volkswagen Slovakia – rozširovanie závodu
  • Rok realizacie:2015 - 2018

V prvej fáze prác pri výstavbe nových hál (2015-2016) sa realizovali HTU na ploche viac ako 50 hektárov. Z geodetického pohľadu sa jednalo o vytyčovanie záberov, meranie odhumusovania, výkopov a násypov a následne spracovanie kubatúr.

V rámci vlastného rozširovania areálu závodu VW Slovakia v Devínskej Novej Vsi sme ďalej zabezpečovali geodetické práce pre tri stavby s označeniami LOZ 3, STS, L6. Stavba LOZ3 obsahovala všetky komunikácie a spevnené plochy v okolí novej haly H3B vrátane veľkoplošných cemento-betónových logistických plôch. Pod označením STS (Steuerstelle) sa realizovalo centrálne parkovisko pre kamióny, ktoré sa nachádza pri napojení na D4/D2. Označenie L6 predstavovala rekonštrukcia vnútroareálových komunikácií a spevnených plôch v existujúcej časti závodu. Geodetické práce pozostávali z vytyčovacích prác, prípravy podkladov na fakturácie, dokumentácie skutočného realizovania stavby, atď. Súbežne sme zabezpečovali aj geodetické práce pre inžinierske siete – kanalizácia, vodovod, retenčná nádrž.