Referencie

Železničný most nad Nosickou priehradov

SO 44.33.21.1

Most prevádza železničnú trať z tunela Diel ponad Nosickú priehradu z pravého brehu nad cestou II/507 na ľavý breh. Most obsahuje dve polia s plavebnými šírkami pre splavnosť Váhu. Celkovo má 12 polí. Most je založený na pilotách budovaných z poloostrovov alebo z plávajúcich pontónov. Na pilieroch sa nachádza nosná konštrukcia, ktorú tvorí dvojkomorový nosník pričom mostovka pozostáva z desiatich etáp realizovaných pomocou výsuvnej skruže a z jedného vahadla realizovaného letmou betonážou. Nosná konštrukcia sa buduje z dvoch strán, od opory č.1 letmou betonážou, od opory č.13 výsuvnou skružou. Z hľadiska geodetických prác spoločnosť TERRAcontrol zabezpečovala komplexné dodávateľské geodetické práce pre celý priebeh výstavby, od prípravy, cez realizáciu až po porealizačné zameranie diela.