Referencie

Zimný štadión Ondreja Nepelu, Bratislava

Zimný štadión Ondreja Nepelu, Bratislava

  • Rok realizacie:2010 - 2011

Súčasťou rekonštrukcie zimného štadióna O.Nepelu pred prvými MS v hokeji v Bratislave bola aj obnova okolitých komunikácií a plôch. Konkrétne išlo o úpravu Trnavskej cesty, Vajnorskej cesty, ulice Odbojárov a celková prestavba Kalinčiakovej ulice. Súčasne sa vykonávala aj rekonštrukcia námestia pri zimnom štadióne. Okrem geodetických prác na týchto objektoch sme realizovali práce aj na súvisiacich objektoch – preložky káblov a el. a trakčných vedení, kanalizácie a ďalšie úpravy existujúcich objektov. Výkony pozostávali z vybudovania vytyčovacej siete, jej obnovy a dopĺňania, vytyčovacích prác, z porealizačného zameriavania objektov a z tvorby dokumentácie skutočného vyhotovenia objektov.