Technológie

Dron DJI Mavic 3

Dron DJI Mavic 3

Spoločnosť TERRAcontrol zakúpením dronu DJI Mavic 3 výrazne rozšírila svoje možnosti v oblasti bezkontaktných mapovacích a meracích aplikácií. Pomocou tohto nového vybavenia a príslušných softvérových aplikácií dokážeme realizovať veľkoplošné mapovacie a meracie práce, vytvárať ortofotomapy, merať a spracovávať plochy a kubatúry, či vykonávať dokumentačné snímkovacie práce na stavbách ako podklad pre ďalšie využitie pri plánovaní prác. Disponujeme kompletným legislatívnym zabezpečením od Slovenského leteckého úradu. Dron aktuálne používame pri určovaní kubatúr depónií alebo pri tvorbe ortofotosnímok ako podkladov pre meračské práce.