Technológie

Multistanica Leica MS60

Multistanica Leica MS60

Od januára 2023 sme zaradili do prístrojového portfólia najvýkonnejšiu totálnu stanicu firmy Leica, model MS60. Tento prístroj v sebe kombinuje presnú totálnu stanicu a laserový skener s dlhým dosahom. Zároveň sme zaviedli do používania výtyčku AP20, ktorá automaticky koriguje vplyv sklonu, ktorá umožňuje dosiahnuť mimoriadne presné výsledky pri vytyčovaní a dosiahnuť veľmi vysokú efektivitu pri meračských prácach. Laserový skener v multistanici má dosah až 1000 m, čím dokáže zosnímať objekty, ktoré sú pre bežné laserové skenery nedosiahnuteľné.

Pilotným projektom pre tento špičkový merací systém bolo skenovanie mostného objektu na rýchlostnej ceste R1 nad vodným dielom Kráľová, kde bol využitý práve mimoriadny dosah v skenovacom móde.