Kataster nehnuteľností

Vyhotovenie geodetických prác v rámci katastra nehnuteľností

  

  • Zhotovenie geometrických plánov
  • Vytyčovanie hraníc pozemkov
  • Identifikácia parciel