Služby

Kataster nehnuteľností

Okrajovou, ale zároveň dôležiou sférou geodetických prác v našej spoločnosti sú činnosti v katastri nehnuteľností. Predmetom nášho záujmu sú nielen požiadavky investorov súvsiace s výstavbou ale aj požiadavky jednotlivcov.

  • geometrické plány
  • vytyčovanie pozemkov
  • poradenstvo