Služby

Geodet a kartograf zhotoviteľa

Spoločnosť TERRAcontrol dokáže plnohodnotne zabezpečiť všetky geodetické práce pre dodávateľa stavebných prác. Nielen v rámci budovania inžinierskych stavieb a infraštruktúry, ale aj pozemných či obytných stavieb.

  • komplexné geodetické zabezpečenie výstavby
  • vytyčovacie práce, kontrolné merania
  • spracovanie podkladov ku fakturácii
  • vyhotovenie porealizačnej dokumentácie (DSRS)