Služby

Špeciálne geodetické činnosti

Nielen stavebné firmy sú odberateľmi geodetických prác našej spoločnosti. Aj priemyselné podniky, správcovia a prevádzkovatelia inžinierskych sietí a technologických zariadení potrebujú často rôzne druhy geodetických služieb.

  • presné geodetické merania podľa požiadavok objednávateľa
  • meranie žeriavových dráh a priemyselných objektov
  • meranie posunov, deformácií  a sadaní priemyselných objektov
  • laserové skenovanie, podklady pre odborné štúdie