Služby

Geodet a kartograf investora

Príprava stavby po geodetickej stránke, kontrola prebiehajucej výstavby, komunikácia a riešenie problémov sú hlavné benefity, ktoré naša spoločnosť môže ponúknuť investorom vo výstavbe.

  • príprava územia, majetkoprávne vysporiadanie
  • tvorba vytyčovacej siete stavby
  • kontrola záujmov investora počas výstavby
  • porealizačné geometrické plány