Služby

Geodet a kartograf stavebno-technického dozoru

Veľké projekty vyžadujú koordináciu rôznych geodetických subjektov a sledovanie kvality geodetických prác, ako neoddeliteľnej súčasti stavebnej činnosti, ktorej kontrola je v kompetencii stavebno-technického dozoru.

  • organizácia a vedenie porád geodetov stavby
  • kontrolná geodetická činnosť na stavbe
  • kontrola kvality a štandardov geodetických výkonov